วันสำคัญทางศาสนาฮินดู มีอยู่มากมายบางเทศกาลมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในอินเดียเหนือและอินเดียใต้ แต่สำหรับบางเทศกาลอาจจะเห็นได้เฉพาะในอินเดียใต้ หรืออินเดียเหนือ หรือเฉพาะในบางท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งในหมวดนี้ทีมงานได้รวบรวมเทศกาลต่างๆ ทั้งหมด มารวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งประวัติความเป็นมา ความสำคัญของเทศกาลในแต่ละเทศกาล รวมไปถึงภาพการบูชา ณ เทวสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

เทศกาลนวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ

 

ประวัติความเป็นมาของเทศกาลนวราตรีและวันวิชัยทัสมิ

........................................................

ประมวลภาพเทศกาลนวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ

ปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

             โดยกำหนดพิธีบูชาในงานพิธีนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้นในแต่ละวันก็จะมีพิธีบูชา ดังนี้

วันที่ ๑ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
วันที่ พิธีอภิเษกสมรสพระแม่กับพระศิวะ
วันที่ บูชาพระแม่ปางบูชาพระศิวลึงค์
วันที่ บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี

ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๕  << คลิ๊กเลย


พิธีเชิญธงสิงห์ลง และอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง << คลิ๊ก

 

**************************************

ปี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

**************************************

ปี ๒๕๕๓ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

**************************************

ปี ๒๕๕๒ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

 

 

 

เทศกาลคเณชจตุรถี
 

ประวัติความเป็นมาของเทศกาลคเณชจตุรถี

.........................................................

ประมวลภาพเทศกาลคเณชจตุรถี

 

 

เทศกาลมหาศิวราตรี
 

ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาศิวราตรี

................................................................

  ประมวลภาพเทศกาลมหาศิวราตรี

ปี ๒๕๕๓ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

ภาพชุดที่ ๑ - พิธีมหาศิวราตรี (ตอนที่ ๑)

ภาพชุดที่ ๒ - พิธีมหาศิวราตรี (ตอนที่ ๒)

 

 

 

เทศกาลกฤษณะจยันติ

 

ประวัติความเป็นมาของวันกฤษณะจยันติ

..............................................................

ประมวลภาพพิธีวันกฤษณะจยันติ

ปี 2553 ณ โบสถ์พราหมณ์เทพมณเฑียร

 

 

พระราชพิธีตรียัมปวาย
 

ประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีตรียัมปวาย

..............................................................

ประมวลภาพพระราชพิธีตรียัมปวาย

ภาพชุดที่ ๑ - เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒

ภาพชุดที่ ๒ - เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒