... เทวตำนาน ...

 

              หมวดเทวตำนานนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเอาเทวตำนานของเทพเจ้าทางศาสนาฮินดูทั้งหลายที่มีปรากฎอยู่ไว้ให้มากที่สุดครับ ซึ่งอาจเป็นเทพเจ้าที่ปรากฎอยู่ทั้งทางอินเดียเหนือและอินเดียใต้ หรือ ปรากฎเฉพาะทางอินเดียเหนือ หรือ อินเดียใต้เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ทางทีมงานกำลังพยายามรวบรวมอยู่ และจะทยอยอัพเดตให้เพื่อนๆ เรื่อยๆ ครับ

 

... ภักติ (เทพฝ่ายชาย) ...

... ศักติ (เทพฝ่ายหญิง) ...