... หลักธรรมทางศาสนาฮินดู ...

 

        หมวดหลักธรรมทางศาสนาฮินดู ทางทีมงานจัดสร้างขึ้นเพื่อให้สมาชิก ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม หลักปฎิบัติทางศาสนาฮินดู เนื่องจากชาวพุทธส่วนใหญ่อย่างเราๆ ที่หันมานับถือเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู จะทราบและให้ความสนใจเพียง ขั้นตอนการบูชา, พิธีการบูชา, การสรงน้ำ, และทราบถึงประวัติเทพเจ้าต่างๆ เท่านั้น แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอยู่อีกมาก ดังนั้นแล้วหมวดนี้จะรวบรวมเอาหลักธรรมทางศาสนาฮินดูมาไว้ให้ผู้ที่สนใจไว้ได้ศึกษากันเพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้อง ...

 

หลักธรรมทางศาสนาฮินดู