v1.hindumeeting.com มีอีกช่องทางหนึ่งที่มีไว้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจ ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่อัพเดตอยู่สม่ำเสมอ นั่นคือ ชมรมคนรักฮินดู Hindu Meeting (Fan Page)

              เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใด ที่ต้องการติดตามข่าวสาร ภาพความงดงาม ความประทับใจ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) แบบวันต่อวัน เชิญที่ Fan Page ได้เลยครับ

 

 

 ... เจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ ....

              เนื่องด้วยผมเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อแรกเริ่มรู้จักพระนามเทพเจ้าทั้งหลายทางศาสนาฮินดู สิ่งแรกที่ผมนึก คือ ผมจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างไร พอนึกแล้วก็มานั่งคิด ก็นึกถึงว่าเราลองค้นหาเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต และเมื่อผมได้ทราบและได้รู้จักพระองค์แล้วรู้วิธีการบูชาเบื้องต้นแล้วผมก็พยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ให้พอกพูนขึ้นโดยการใช้อินเตอร์เน็ตต่อไป เช่นกัน

ผมจึงมีความคิดว่าผมอยากใช้โลกไซเบอร์นี่แหละครับเป็นที่ถ่ายทอดพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางศาสนา โดยที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นบันไดขั้นแรกที่นำเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่โลกทางศาสนาฮินดูครับ ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ขอมีส่วนร่วมเป็นบันไดขั้นแรกในหลายๆ ขั้นที่ทุกคนต้องการเดินไปเสาะแสวงหาโลกของพระเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับ

... วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ ...

 ทางทีมงานได้ร่วมกันสร้างและจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าทางศาสนา

  • เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู

  • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาฮินดู และเทพเจ้าทั้งหลายในเชิงสร้างสรรค์

  • เป็นแหล่งรวบรวมคนรักศาสนา และ เทพเจ้าทางศาสนาฮินดู เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ

  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น (เฉพาะวัดที่เป็นที่ยอมรับของกรมการศาสนาเท่านั้น)

            สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทีมงานทุกคนไม่มีความคิดที่จะแสวงหารายได้ใดๆ ผ่านเว็บไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างนำชื่อทีมงานคนใดคนหนึ่ง หรือเว็บไซด์ไปใช้ในเชิงพานิชย์รบกวนช่วยแจ้งทีมงานได้ทันที

 

 ... การสงวนสิทธิ์ ...

 

              ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพบางภาพและวีดีทัศน์บางชุดในเว็บไซด์และเว็บบอร์ดโดยเฉพาะภาพพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ วีดีทัศน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ v1.hindumeeting.com และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เท่านั้น ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นำไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นใดทั้งสิ้น